Chương trình

Học Khoa học Dữ liệu tại VNUK

Bậc đào tạo: Đại học Loại hình: Chính Quy 
Ngôn ngữ: Tiếng Anh    Thời gian: 4 năm

Mục tiêu đào tạo chất lượng quốc tế

Mục tiêu đào tạo là giúp sinh viên trở những kỹ sư khoa học dữ liệu chuẩn quốc tế với 4 tiêu chí chính:

TIẾNG ANH TỐT – KỸ THUẬT TỐT – THÁI ĐỘ ĐÚNG ĐẮNG – ĐAM MÊ CÔNG VIỆC

Đang xây dựng

sex phá trinh phim sex phim69 sex viphima phim sphimay javph sex sexhd xvideos Open

Close